maandag 21 juli 2014

St.-Franciscusschool Amsterdam - Verzamelde Foto's 1949-1956 e.a.

Van Hilligaertstraat 31 te Amsterdam.

Roomskatholieke Lagere School door de Broeders van Huijbergen (c.f.h.). 

De St.-Franciscusschool en de St.-Cornelisschool, tesamen in de groep Vredesscholen, zijn opgeheven, de bestaansdata zijn 1928-1975.

Voor uitgebreide informatie, zie:

Schoolherinneringen St.-Franciscusschool, AMSTERDAM 1949 – 1955 J.A. Heitmann pdf

De foto's dezer Beeldbank zijn jarenlang bijgewerkt maar niet systematisch gerangschikt.
(Klik dubbel op foto voor vergroting)Broeder Augustinus (G.J. Panen, zie biografie onderaan) 5e klas 1953-1954. Jos Heitmann bovenste rij derde van links. Voor volledige opgave van de namen der scholieren zie de Schoolherinneringen J.A. Heitmann


Jan Willem Roskamhuis te Nunspeet zomer 1955. Links de heer P. G. van Hout, midden broeder Augusto of Augustinus (G.J. Panen) en verder de het echtpaar ("Vader en Moeder") met zoon dat het huis beheert. Het is Jos Heitmann die staat met zijn hand op de schouder van Nico Zaal. Verdere foto's zie onder.


Jan Willem Roskam
Onderwijzer, geboren te Kampen op 2 januari 1888 en werkzaam te Amsterdam. Gehuwd met de Amsterdamse onderwijzeres Wilhelmina Johanna van Greuningen, geboren te Amsterdam op 7 maart 1891. Meester Roskam is bevlogen geweest gewone kinderen 'n vakantie te bezorgen, aanvankelijk een dag, later drie en in 1955 onze klas met 5 of 6 dagen. Hij heeft medegewerkt aan de jeugdhuizen te Nunspeet (1925), Renkum (1927), Valkeveen (1930), Huizen (1957) en ten slotte Nunspeet omstreeks 1950 dat al eerder voor jeugd ter beschikking stond vanaf 1905. Architect J.C. van Epen. Dit huis kreeg Roskams naam.
Eeuwig probleem waren de subsidieaanvraag en -toekenning, er zijn soms tekorten geweest met kopzorg. Ook hield men loterij. Een "De Siva"-stichting was daarvoor opgezet, "Schoolkind In Vacantietijd".
Roskam overleed op 19 december 1958 te Curaçao NA.

Hoofdonderwijzer P.G. van Hout heeft ongeveer 1954 of 1955 Roskam aan ons voorgesteld en prees zijn inzet. Roskam zelve schutte van nee... Zie St.-Franciscusschool Herinneringen (pdf)

LET OP: de Roskaminformatie op de websiteI In Oude Ansichten door ene Theo van Gijlswijk is foutief!St.-Franciscusschool Amsterdam 1e klas 1949-1950. Broeder Matthias. Jos Heitmann zit vlak voor het dubbelportret op de vensterbank


St.-Franciscusschool Amsterdam 2e Klas 1950-1951. Broeder Claudius. Jos Heitmann zit, meetkundig, de tweede van linker rand
Van de klassen 3 en 4 bezit ik geen foto.

Jubileum Hr. P.G. van Hout 25-jarig Schoolhoofd op 1 september 1949. Rechts zijn eerste vrouw Josephina A.M. van Horn (Overleden 28 juni 1951) en de twee dochters Josephina M. en Aldegonda M. De zoon Johannes A.M. op de  voorste rij, tweede van rechts. Broeder Augustinus tweede rij, tweede van rechts
Tweede huwelijk van de hoofdonderwijzer P.G. van Hout, in conventionele snit, met Bernardina (Bep) Geertruida Groenendal, geb. 2 juli 1899, op 19 juli 1955. De locatie is de ingang van de pastorie van de Vredeskerk aan de Pijnackerstraat te Amsterdam.  De gehurkte pilaarheilige boven op de stenen muur is niemand minder dan Jos Heitmann (12 jr), de vermaarde schrijver dezes. Zie, dat hij hetzelfde bloesje aan heeft als op de vorige Roskamfoto! Het plooirok-meisje onder hem is zijn zusje Hanny (10 jr). Zie, dat rustige jongetje rechtsonder, absoluut schitterend!Jubileum 40-jarig (hoofd-)onderwijzersschap op 12 mei 1956 van de heer P.G. van Hout. Zie de pauselijke  onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice die hij in 1955 al droeg. Naast hem, van hieruit gezien, links dochter Josephina en rechts zijn 2e vrouw, dan dochter Aldegonda en verder zijn broer Johannes A.A. Van Hout. Een zoon Hans is wel aanwezig, misschien deze uiterst rechts, Paul zat in Nederlandsch Indië. Vooraf  de toneeluitvoering in Pax gaf ik namens de St.-Cornelisschool de jubilaris een doos sigaren en hield ik een toespraak (zie Herinneringen St.-Franciscusschool) en kreeg de invitatie in de middag aanwezig te zijn bij het toneelstuk in Huize Pax aan de hand van broeder Augustinus.
St.-Franciscusschool. Bovenste rij: links broeder Claudius, 2e klas; Onder tweede van links broeder Matthias, 1e klas, daarnaast Poulus van Hout 6e klas, hoofdonderwijzer, rechts van hem broeder Augusto, 5e klas (zie verder)

Een schoolliedje o.l.v. Van Hout

Een ander schoolliedje o.l.v. Van Hout

Een gezellig samenzijn van Poulus van Hout en kinderen met broeder Augusto
 Jan Willem Roskamhuis, Nunspeet met broeder Matthias en P.G. Van HoutJan Willem Roskamhuis met P.G. Van Hout en broeder Augustinus


Jan Willem Roskamhuis met P.G. Van Hout en broeder Augustinus

Jan Willem Roskamhuis met P.G. Van Hout en broeder Augustinus 1952Met de heer P.G. van Hout en een bisschop


Broeder Paulinus Nota 1950


Vredesscholen  Het Amsterdamse broederhuis aan de Van Hilligaertstraat dat van 1928 tot 1975 bewoond is geweest. In de Bezettingstijd verblijf voor de Duitse politie. In 1980 zat hier de Bhagwanbeweging in
Het klooster van de Broeders van Huybergen wat naast de kerk verrees. Bron: Katholieke Illustratie 24 oktober 1928

Herdenkingstegel Koningin van de Vrede B.V.O. Vredeskerk 1918-1958. Beschadigd exemplaar: inkt op geglazuurde laag geweest. Randen zijn wel gaaf.

Poulus van Hout ronselt handtekeningen voor de bouw van de rooms-katholieke school, 27-1-1923

De bouw is begonnen, Poulus van Hout op de steiger, boven, derde van linksDe nieuwe R.K. school van De Vredeskerk te Amsterdam door Mgr. Stroomer, deken, plechtig ingewijd. Bron: Katholieke Illustratie 8 september1926


Vredesscholen Hr P.G. van Hout, eerste rij, eerste van links, bij een onbekende feestelijke bijeenkomst. Moet wel vóór 1-1-1939 zijn toen eerst broeder Augusto op de St-Franciscusschool kwam werken; deze staat er niet op!


Vredesscholen. Het Roomsche blok in de Vredesparochie te Amsterdam-Zuid bestond uit een kerk, twee kloosters en drie scholen 1935. Inwijding 30 augustus 1926, opening en start 8 september 1926


Vredesscholen Hr P.G. van Hout, eerste rij, tweede van links, bij een onbekende feestelijke bijeenkomst alsmede aanwezig broeder Augusto (Augustinus), tweede rij, tweede van rechts (G.J. Panen). Als de jubilaris de midvoor is dan betaamt het hem niet feestelijke kleding aan te doen. Vandaar de verwarring. We zien dus de aanwezigheid van drie lekenleraren op een broederschool. Foto vermoedelijk uit ná 30er- in 40er jaren aangezien in de 50er alleen Hr Van Hout hoofdonderwijzer was. Het exterieur lijkt niet zo op de van de binnenplaats van het broederklooster, het zou 'n locatie aan het Dijsselhofplantsoen kunnen zijn alwaar na de Duitse bezetting van voornoemd gebouw door de school toevlucht werd gezocht. Zie Herinneringen.


Broeders van Huijbergen die op last van de Duitse bezetter per 2-4-1942 moesten vertrekken van het St.-Franciscushuis aan de Hilligaertstraat 33 naar het adres Dijsselhofplantsoen 2 alsmede broeders die tot mei 1945 erbij kwamen.

Sommigen bleven ad locum wonen tot in 1950.Anver, Johannes van den (1881)
Beek, Ludovicus P. (1919)
Bolk, Stephanus H. (1918)
Borgt, Petrus J.J.G. van der (1904)
Briaire, Paulus J. (1924)
Brugman, Andreas G.F. (1922)
Camp, Johan(n) P. van de (1915)
Dam, Cornellis P.V. (1915)
Damen, Adrianus J. (1917)
Dorst, Petrus van (1907)

Driessen, Reinier H. (1921)
Elewoud, Antonius J.G. (of H.) van (1913)
Franken, Petrus (1905)

Herp, Peters van (1912)
Hootegem, Joseph A. van (1907)
Huijbregts, Gijsbertus A. (1925)
IJsenbrant, Gerardus E. (1915)
Kroese, Ferdinand J.N. (of L.N.) (1914)

Laming, Cornelis A. (1914)
Lockefeer, Robert L.F. (1904)
Loenhout, Johannes F.P. van (1912)
Maas, Petrus A. (1909)
Mekke, Nicolaas J.J. (1925)
Mol, Johannes C. (1919)

Nagtzaam, Marinus J. (1915)
Nieuwenhuizen, Fredericus G.J. (1920)

Nota, Jan N. (1913)
Oprins, Antonius F.G. (1912)

Panen, Gustaaf J. (1913)
Pellis, Marinus J. (1911)
Piederiet, Marinus P.A. (1917)

Roosen, Johannes H.J. (1908)
Steenhoven, Huibertus G. van (1911)
Ulmans, Cornelis J. (1918)
Vermunt, Adrianus H. (1913)
Weterings, Roeland (1915)
Wit, Willem C. de (1913)
Withagen, Petrus J. (1915)

Vreedesschoolen Inwijding IX 1926


Het desbetreffende krantenartikel. Inwijding Vreedesschoolen.
 

25-jarig Onderwijzersjubileum P.G. van Hout op 12 V 1941 met (1e) vrouw Maria van Horn en de twee meisjeskinderen Josephina (1928) en Aldegonde (1930). De twee zonen Alfonsus (1926) en Paulus (1925) zitten eerste rij, nl de tweede en derde van links. Van Hout zelf is geboren te Amsterdam op 16 VII 1896. Broeder Augustinus geheel rechtsboven.
Poulus van Hout is overleden te Amsterdam op 20 X 1979 in de leeftijd van 83 jaar.Deze "kuische afscheiding" voor meisjes was in mijn tijd niet meer


Broeder Augustinus rechts midden

Links broeder Claudius, aan tafel NN, broeder Matthias, P.G. van Hout en broeder Augustinus


 
Broeder Augustinus geheel links

Tegen de Pasen 1954-1956 bezocht Piet van Egmond (1912-1982) het jongenskoor der Vredesscholen te Amsterdam om de voortgang der instudering van de Matthäus-Passion te controleren. Dat konden de jongens, want ook litanieën en een Latijnse mis werden door ons ingestudeerd. Ik zag de excentrieke man de auto uitstappen die een kapsel droeg van ponyhaar waardoor ik mijn lach niet kon bedwingen. Maar pas ja op, de man was ouderwets streng en bovendien een streng gelovig protestant, bovendien sprak hij op dominees-achtigerwijze gedecideerd. De uitvoeringen geschiedden in het Concertgebouw te Amsterdam, met radio-opnamen, alsmede bij de Stichting Bach-Comité te Aardenburg (Z.-Vl). Lid van het koor waren o.a. klasgenoten Nico Zaal en Hans Rijnbeek alsmede buurjongen Rob Bloemkolk (1944-2013)
Het Concertgebouw met de Matthäuspassion 50er, Utrechts Symphonie Orkest, Amsterdams Oratoriumkoor en Het Jongenskoor der Vredesscholen. Leiding Piet van Egmond met trager zingen dan we nu gewend zijn: Am Kreuzholz lange was ook langdurig!  Deze uitvoering werd ook op de radio gegeven, zelfs nog vele jaren na de 50er.


Platenhoes. Koren en Koralen


Platenhoes. De gehele Passion
Broeder Augusto/Augustinus; CV zie hieronder:


Aanvang St.-Franciscusschool dus 1-1-1939, kan helpen bij de datering sommiger foto's
Kloostervervoer in Huijbergen
     
Broeder Augustinus schreef onder eigen naam jeugdromans en toneelstukken. Dit detective-verhaal speelt op de Staartse en Steertse heide nabij Huijbergen, den Panen welbekend. Later maakte bij ook essayistisch werk met de naam van een pupil klasgenoot Laddrak erin verwerkt; we keken hier wel van op, namelijk van zo een ogenschijnlijke bevoordeling.
Een voorbeeld van in de tekst verwerkte godsvrucht


Overlijdensdata
De Heer P. G. van Hout is overleden te Amsterdam op 20 oktober 1979 (83 jaar).
Broeder Augusto (Augustinus) (G.J. Panen) is overleden te Huijbergen op 12 juni 1996 (82 jaar). 


Historische Informatie over de Vredeskerk en de St.-Franciscusschool.
(Deze is van De Vredeskerk) 


Pastorie Pijnackerstraat 9 in de 50er jaren:
Pastores: 
B.H.C. Hosman geb. 1888, van 1936 tot 1959;
A.V.M. Eijckelhof. geb. 1911, van 1959 tot 1978. 
Kapelanes: 
Th.J. Klaassen, geb. 1909, van 1942 tot 1956;
C.J. Graaf, geb. 1910, van 1950 tot 1960 overlijden.

 De Parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouwe Koningin van de Vrede, of kortweg Vredeskerk, Vredeskerkplein 1.

De bouw van de Vredeskerk werd op 13 februari 1923 begonnen; de inwijding volgde op 7 augustus 1924. De naam van de kerk moet ongetwijfeld in samenhang met de Eerste Wereldoorlog worden gezien.

De kerk is opgetrokken in een sobere stijl die aan romaanse architectuur doet denken. De neoromaanse stijl was in Nederland toentertijd een belangrijke trend in de katholieke kerkenbouw. De Vredeskerk heeft geen zuilen omdat de architect, Jos Bekkers, alle misgangers zicht op het altaar wilde laten hebben. Om dit te mogelijk te maken heeft de kerk een houten in plaats van een meer gebruikelijk gewelfdak.

De Vredeskerk bevindt zich in wat oorspronkelijk een hoofdzakelijk katholieke arbeidersbuurt was, in de volksmond "Papendorp" genoemd – zie de sets Papendorp - complex Amsteldijk en Papendorp - complex Het Oosten. Hij staat op de hoek van een blok (omsloten door Pijnackerstraat, Van Hilligaertstraat, Ferdinand Bolstraat en Cornelis Troostplein) dat oorspronkelijk voor het overige uitsluitend katholieke scholen, kloosters en dergelijke omvatte, de meeste eveneens door Jos Bekkers ontworpen.

Papendorp, dat ook in de vroege jaren '20 is gebouwd, maakte deel uit van de uitbreidingen die Amsterdam op dat moment doormaakte: het gebied ten zuiden ervan was nog onbebouwd. De uitbreiding betekende ook dat het katholieke bevolkingsdeel toenam en dat de parochie van de kerk die zich het dichtst bij Papendorp bevond, Sint-Willibrorduskerk, te groot werd. In 1918 werd een nieuwe parochie gesticht en er werd geld bijeengebracht voor een nieuwe kerk ter ontlasting van de Sint-Willibrorduskerk.

In eerste instantie kreeg de architect Jan Stuyt de opdracht een ontwerp te maken, maar de kerk met een koepel en een vrijstaande kerktoren die hij ontwierp werd te duur bevonden. Vervolgens werd een wedstrijd uitgeschreven waaruit het ontwerp van Jos Bekkers als winnaar tevoorschijn kwam. Bekkers (geboren in 1892) was zijn loopbaan begonnen in het architectenkantoor van Eduard Cuypers en dat van zijn vader, Peter Bekkers, wiens kantoor hij in 1910 overnam. Net als zijn vader bouwde Jos Bekkers verscheidene kerken, maar ook andere godsdienstige gebouwen, zoals pastorieën, kloosters en katholieke scholen. Tot zijn eerdere ontwerpen behoort de kerk aan de Admiraal De Ruijterweg die bekend is als de Boomkerk (1911) en waarvan de toren lijkt op die op de zuidwestelijke hoek van de Vredeskerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Bekkers om onduidelijke redenen door de Nazis gearresteerd; hij stierf in januari 1945 in het concentratiekamp Buchenwald.

De Sint-Willibrorduskerk, op de hoek van de Ceintuurbaan en de Amsteldijk, werd in 1970-1971 afgebroken nadat er in de Van Ostadestraat een nieuwe kerk in gebruik was genomen. Vanwege het dalend aantal kerkgangers werd deze parochie later samengevoegd met die van de Vredeskerk (met andere woorden: de moederparochie ging op in haar dochter). De Vredeskerk werd daarmee het enige nog functionerende kerkgebouw in de Pijp.

De vele glas-in-loodramen in de kerk werden in de loop der jaren aangebracht. Vanaf de jaren '70 werden verscheidene gedeelten van de Vredeskerk gerestaureerd, het meest recent de hoofdtoren (2007) en het dak (2008-2009).

Tegenwoordig is de Vredeskerk een gemeentemonument.

(Deze tekst is van de Vredeskerk.) J.A. HeitmannValkhof 26 /HS

1082 VJ AMSTERDAM-Buitenveldert

NederlandTel:    +31206443351

Mob:  +31644341109

Inzendingen foto's zijn welkom:
mailto jaheit59@xs4all.nl 
 20 opmerkingen:

 1. Maar in 2018 is het eeuwfeest van de RK PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW KONINGIN VAN DE VREDE – AMSTERDAM. Deze nuance moet je maar net weten!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Vanaf 1917/8 tot 1924 was de noodkerk van de Parochie van Maria, Koningin des Vredes, als gemeentelijk goedgekeurde "afscheiding" van de St.-Willibrorduskerk gevestigd in de percelen Ceintuurbaan 192-194 alsmede Ruysdaelkade 193. Dit geschiedde in het kader van de goedkeuring van Plan Zuid door de Gemeenteraad op 10 oktober 1922.
  De drijvende kracht achter de bouw van de Vredeskerk was in handen van de uit de St.-Willibrorduskerk afkomstige pastoor C. Nuijen.
  Bron: Archief Amsterdam.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Pastoor Bernard Hosman wordt nergens genoemd. deze werd later opgevolgd door pastoor Eijckelhof een wat met alle win den meedraaiende man. Pastoor Hosman vond ik als kind en jongeman geweldig. Een echte priester. Ik meldde mij bij hem, aan voor de priesteropleiding op Hageveld in heemstede. maar die wezen mij af omdat ik een joods kind was.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De namen van priesters ken ik niet meer, slechts kapelaan Klaas(s)en die jong gestorven is.

   Op het Ig zaten wel tiental% Joodse kids, zie mijn blog St.-Ignatiuscollege Amsterdam.

   Verwijderen
  2. Welk jaar is dit geweest??

   Verwijderen
  3. Ik zat op het Ig van 1956 t.e.m. 1962. In mijn klas en elders zat het Ig vol Joodse kids van afkomst dan, zeker niet van religie, dus geseculariseerde families. Zie verder mijn schoolherinneringen.


   Verwijderen
  4. Ik heb moeite met de z.g. reactie van pastoor Hosman. Waarom zou Hageveld indertijd een geassimileerde jood weigeren. Met Maarten het Hart ben ik overigens volledig eens dat hij vele geestelijken afdoet als colperteurs van bullshit.Zou Jos Heitmann zich anti semiet noemen?? Zou iets meer van je vader willen weten.(goede kleermaker?)

   Verwijderen
  5. Geef je email, als ik die heb haal ik je reactie weg.

   Verwijderen
  6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  7. Ik weet dat protestante en Joodse convertieten in de RKK een zekere voorrang voor hoge functies hebben al is het maar, zo zie ik dit, dat dezen hun oude stek van gelovigen openlijk demonstreren wat het ware geloof is. Kardinaal Lustiger (+), aartsbisschop van Parijs, was voor de Franse RKK een boegbeeld, misschien (voel ik zo) de Joodse overlevenden van de WOII de kerk i.p.v. de Joodse instituties te herstellen eerder liefdevol open te stellen voor opneming in de Moederschoot.

   In een debat van Lustiger met Elie Wiesel zei deze de kardinaal midden in zijn gezicht hem belachelijk te vinden als Jood in de RKK te zitten. Lustiger zweeg.

   Van Wiesel wordt betwijfeld of hij het wel echt is op de foto van een kampbarak.

   Verwijderen
 4. Kapelaan Klaassen is pastoor geworden in Kudeltaart en later vertrokken naar Zuid Afrika.
  Kapelaan de Graaf (geb:op Texel) is indertijd jong als kapelaan gestorven.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, die is het, De Graaf heette de man, ik kan me zijn langwerpig, roze, glimlachende gelaat nog herinneren.

   Dank voor je reactie.

   JOS

   Verwijderen
 5. Op vrijdagmiddag 12 juni 2015 om 14u is een mini-reünie gehouden van de leerlingen 5e klas (1953-1954) ten huize van Gerrie Mittelmeijer te Amstelveen.
  Aanwezig waren Ger Mittelmeijer, Nico Zaal en Jos Heitmann.
  Gerard Maatman was verhinderd, Bennie Kuiper had misschien willen komen.

  http://josh-uil.blogspot.nl/2015/06/mini-reunie-klasgenoten-st.html

  Jos

  De bijeenkomst was fantastisch!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ook Reinier Helmreich laat op 3 juni vanuit Rees,D weten Gerrie en ons te groeten.

   Verwijderen
 6. Broeders van Huijbergen die op last van de Duitse bezetter per 2-4-1942 moesten vertrekken van het St.-Franciscushuis aan de Hilligaertstraat 33 naar het adres Dijsselhofplantsoen 2 alsmede broeders die tot mei 1945 erbij kwamen.

  Sommigen bleven ad locum wonen tot in 1950.

  Toegevoegd aan weblog.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De informatie over Jan Willem Roskam (1888-1958) heb ik zorgvuldig aangevuld.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De autobus geplaatst in:
  De auto van m’n opa
  Brabantse auto’s en motoren 1906-1951.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Matthäuspassion-foto's gekregen van H.T. 10-6-2018.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Een nieuw reclameblad City Nieuws kom op 27-6-2018 in de bus. Hierin een artikel over De Vredeskerk (De Pijp).

  Er staat vermeld dat de Sint-Cornelisschool voorheen Sint-Franciscusschool heette, hetgeen onjuist is: deze twee jongensscholen bestonden naast elkaar, zij het met eigen adres. Niet eens vermeld is de Sint-Catharinaschool voor de meisjes aan de Ferdinand Bolstraat.

  BeantwoordenVerwijderen

Schrijf en blijf: