donderdag 17 maart 2016

Kim Kardashian spiegelnaakt met een gedicht van Luy-Lack

Compleet naakt doch zo te zien niet net gedoucht. Het beeld is toch mooier dan met de nog zo kleine lingerie-textieltjes. Een afgeronde vulva. Blond haar in tegenstelling tot afbeeldingen met zwart kapsel. Een wonder der harmonische natuur dat er ondanks de vlezige subpost-kant een wespentaille blijft.

Unsensored selfie from K.K.
Een mens moet het 
maar treffen
Gunstig bedeeld te zijn
door het Gericht
Nimmer aflatend zal
de fallus zich verheffen
als daar in uw sponde
Kim Kardashian ligt

©Luy-Lack AMSTERDAM

vrijdag 11 maart 2016

Shakespeare Sonnet-grafiek

ZO noemt de VS-kunstenaar Nicholas Rougeux zijn werk. Het is kunst met behulp van de wiskunde maar dit is eigenlijk te flauw voor woorden.
Is dit nu zijn schoolopleiding?Bron zijn de sonnetten van Shakespeare.
Neem hier sonnet 18.
Stel a=1, b=2,...

DEF (x,y) = (aantal letters, alfabetische waarde letters/aantal letters)

Bereken de som van alle letters in een zin van het sonnet.
Deel deze som door het aantal letters.
Dit wordt het punt op de Cartesische y-as

bij

Het aantal (letters) op de x-as.

Verbind alle punten met een vloeiende lijn.

Sonnet 18:
Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May
And summer's lease hath all too short a date;
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed,
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course untrimmed;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall death brag thou wand'rest in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st:
   So long as men can breathe or eyes can see,
   So long lives this, and this gives life to thee.https://fmlekens.home.xs4all.nl/Q1609/18.htm

Shakespeare für die Wand - Die Zeit 3.3.2016

zaterdag 5 maart 2016

De Verbastering van Nefertite

Op de voorlaatste dag van de tentoonstelling "Mach Dich Hüpsch" over Isa Genzken (Berlijn) wilde ik mijn mislukte foto's van vorig maal doen vergeten door een aantal nieuwe en betere. Het meest indrukwekkende is de verbastering van 's werelds mooiste vrouw Nefertite. Kennen we haar immers niet van de kunstgeschiedenis? Wat is in de loop der eeuwen niet door het slijk gehaald, met als Christelijk kruis wel als topper, de voormalig Duitse Führer, Marilyn Monroe, Saddam.

Isa Genskens werk komt neer op het opsporen van objecten, deze te verfomfaaien en er een lik verf aan te geven. Dan is er iets nieuws geboren, als kunst dan. Een object geheel van zichzelf heeft ze nauwelijks verricht op de wiskundige 3D figuren na maar dat deed de computer dan nog.

Wat je aan haar kunt waarderen is haar onvermoeibare ijver en 40-jarige gedrevenheid, dus toch wel een kunstenares? Ai, ik weet het niet.


Isa Genzken Nofretete 2014

Isa Genzken Nofretete 2014

Isa Genzken Nofretete 2014

Isa Genzken Nofretete 2014

Isa Genzken Nofretete 2014

Een der vele mondkapjes


Lilac hair


De schrijver voor de kunstzinnige spiegel