woensdag 22 januari 2014

Ger Langeweg en de angstige Kluwen van Honden

Het is in de 50er v.e. dat de kunstenaar Ger Langeweg (1891-1970) in persona te onzen ouderlijken huize te Amsterdam verscheen begeleid door zijn vriend de kunstenaar Harry van Gelderen (1883-1971). Nu is dit niet echt zo bijzonder in die zin dat Ger een enorme ambiance bezat welke dus vele vrienden telde. Ik herinner mij een lange donkere gestalte met een volle baard, glimlachend. Tegen het einde van hun bezoek kreeg ik van Ger een afdruk van een kluwen honden, 3D-wiskundig in elkaar gedraaid.
Magisch realisme/surrealisme.

Ik heb de afdruk - ik weet niet of het een ets of pentekening is, je voelt nog wel een ribbel aan de gegolfde zwarte rand - altijd bij mij gehouden maar had van enige waarde geen besef als ik als jongen op de achterkant in potlood mijn naam en adres teken, alsmede een zweefvliegtuig. Gelukkig is dit aan de voorkant niet te merken.

In de loop der jaren diepte ik de afdruk op en maakte een copie. Deze echter was hinderlijk bruin wat het geheel danig ontsiert. De specialist van Reprohouse wist in 1994 een digitale kopie met deemstering van de bruine tonen te maken hetgeen een fijne en scherpe afdruk oplevert.

Toen ik in de Volkskrant van 18 juni 1994 een advertentie zag van Drs. Loek Brons over zijn open huis met aanbieding in de verkoop van 40 schilderijen van Ger Langeweg, vroeg ik hem of  Ger en G.P. identiek waren, antwoordde hij mij bevestigend. Ik kreeg van hem documentatie en foto's.

De naam "Kluwen van Honden" is door mij bedacht en hieronder gegeven.
De handtekening van G.P. Langeweg is dus echt.


G.P. Langeweg Herder met Hond. In deze gekleurde krijttekening is het type hond mooi te herkennen als afgebeeld in de onderstaande afdrukken. Dit ter verificatie.

G.P. Langeweg Kluwen van Honden - Digitale afdruk.

G.P. Langeweg Kluwen van Honden - Origineel 50er jaren.


Hoeveel honden staan vermeld?
Hoeveel vachtskleuren?
Hoeveel poten?


Enige Documentatie:


Germa van Heerbeek schrijft:
Zijn werk is doordrongen van een existentiële angst. Hij komt, niet voor iets concreets, maar voor het onnoembare en onkenbare, duidelijk naar voren.
Ger Langeweg - Museum 't Coopmanshûs Franeker 9 mei -11 juli  1987 34 pagina's p3.

Langeweg - KUNSTWERK april/mei p 23-30 1994

Collectie van Drs Loek Brons - Tien Kleurenfoto's van Langewegs werk, 4 juli 1994.

Tentoonstelling Stedelijk Museum te Amsterdam 1974 staat vermeld. Opening 11 januari 1974.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Schrijf en blijf: