vrijdag 11 maart 2016

Shakespeare Sonnet-grafiek

ZO noemt de VS-kunstenaar Nicholas Rougeux zijn werk. Het is kunst met behulp van de wiskunde maar dit is eigenlijk te flauw voor woorden.
Is dit nu zijn schoolopleiding?Bron zijn de sonnetten van Shakespeare.
Neem hier sonnet 18.
Stel a=1, b=2,...

DEF (x,y) = (aantal letters, alfabetische waarde letters/aantal letters)

Bereken de som van alle letters in een zin van het sonnet.
Deel deze som door het aantal letters.
Dit wordt het punt op de Cartesische y-as

bij

Het aantal (letters) op de x-as.

Verbind alle punten met een vloeiende lijn.

Sonnet 18:
Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May
And summer's lease hath all too short a date;
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed,
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course untrimmed;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall death brag thou wand'rest in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st:
   So long as men can breathe or eyes can see,
   So long lives this, and this gives life to thee.https://fmlekens.home.xs4all.nl/Q1609/18.htm

Shakespeare für die Wand - Die Zeit 3.3.2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Schrijf en blijf: